Bóg, Honor i Ojczyzna / God, Honour and Motherland

Krzysztof ZIÓŁKOWSKI

Krzysztof Ziółkowski

Szerokie doświadczenie w zarządzaniu różnej wielkości jednostkami organizacyjnymi oraz personelem które nabyłem pracując zaraz po ukończeniu studiów w biznesie a później na uczelni. Ukończyłem studia w Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie ? Wydział Maszyn Górniczo Hutniczych-aktualnie Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki w roku 1977 i uzyskałem tytuł mgr inż.

W kolejnych latach po ukończeniu studiów pracowałem na kierowniczych stanowiskach w Polsce jak i za granicą.  Duże doświadczenie w zakresie zarządzania nabyłem pracując na stanowisku długoletniego dyrektora w ZPC Wawel, które za moim udziałem zostało sprywatyzowane i wprowadzone na giełdę. Ta działalność pozwoliła na uzupełnienie moich kwalifikacji  i podwyższenia wiedzy i w konsekwencji  ukończenia studiów podyplomowych w Belgii. Stale  podwyższałem swoje umiejętności w zakresie zarządzania. Efektem tego było ukończenie kolejnych studiów podyplomowych  na Uniwersytecie Jagiellońskim -Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej. W konsekwencji zaowocowało to otworzeniem   przewodu  doktorskiego.

Uzyskałem szereg certyfikatów które pomocne były do zarzadzania a to między innymi w obszarze doradztwa  inwestycyjnegooraz zarządzania nieruchomościami. Wiążąc w późniejszym okresie swoją działalność z uczelniami, pełniłem przez ponad 11 lat funkcję Kanclerza w Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Aktualnie pracuję w Politechnice Krakowskiej na stanowisku głównego specjalisty. Nabyte doświadczenia pozwoliły posiąść zdolność  do zwiększenia zysków oraz usprawnienia efektywności jednostek poprzez optymalizację procesów biznesowych za pomocą prawidłowego rozwoju i dostosowywania systemu. Jestem osobą dobrze zorganizowaną, aktywną, i skoncentrowaną na sukces.