Bóg, Honor i Ojczyzna / God, Honour and Motherland

Jerzy KORZEWSKI

jerzy_korzewski

http://psychoterapiaindywidualna.pl/o-mnie.html

Jestem specjalistą psychologiem klinicznym, doktorem nauk humanistycznych w zakresie psychologii, psychoterapeutą (w trakcie szkolenia do certyfikatu) i hipnoterapeutą – Dyplom Hipnoterapeuty wydany przez INTERNATIONALE GESELLSCHAFT FÜR THERAPEUTISCHE HYPNOSE UND HYPNOSEFORSCHUNG (I-GTH) ? Międzynarodowe Towarzystwo Hipnozy Terapeutycznej i Badań nad Hipnozą (I-GTH).

Studia magisterskie ukończyłem na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie również uzyskałem stopień naukowy doktora nauk humanistycznych. Posiadam też tytuł magistra inżyniera mechanika, po ukończeniu Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej.

Praktykę prywatną prowadzę od 2004 r. W latach 2003-2013 pracowałem w Oddziale Psychoterapii Szpitala SP ZOZ MSW w Krakowie, w latach 2008-2011 w Poradni Psychologicznej NZOZ Med-Skarpa, wcześniej zajmowałem się też terapią młodzieży i terapią uzależnień.

Od 2012 r. jestem członkiem Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i członkiem Zarządu Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. W latach 2009-2012 pełniłem funkcję Wiceprezesa Towarzystwa Hipnozy Terapeutycznej i Badań Nad Hipnozą.

Ukończyłem: